Franchise Başvurusu
Daha fazla bilgi talebine ek olarak, bu başvuru aynı zamanda yeni ya da ikinci bir franchise satın almak ya da mevcut bir işletmeyi satın almak ya da transfer etmek için de kullanılır. Bu formu doldurmak başvuranı franchise satın almak ya da bir franchise sahibini işletmesini satma ya da lokasyonunu değiştirmeye zorlamaz. NOT: BU BİR İŞ BAŞVURUSU DEĞİLDİR. Eksiksiz olarak tamamlayın ve kısaltma kullanmayın. Kelimeleri açık şekilde yazın.

Not: ile belirtilen alanların doldurulması * mecburidir.
 
 
 
Kişisel Bilgileriniz
   SUBWAY® franchise sistemini nereden öğrendiniz?   
           * 
  * Ad     * Soyad    İkinci isminizin başharfi 
  * Vatandaşı olduğunuz ülke nedir?     Daimi ikametgah 
  * Doğum Tarihiniz   
  * Vergi Kimlik No/Ulusal Kimlik No/SGK No* 
Seçeneğe bağlı daha fazla bilgi talebi, mevcut bir lokasyonun satın alınmasını ve transferini başlamasını gerektirir. Not: Ayrıca yeni bir franchise satışı öncesinde gereklidir.
  * Cinsiyet       Diğer isimler 
  * Reşit misiniz?
  * Daha önce direkt ya da doğrudan bir terörist eylemi ile ilişkilendirildiniz mi?  
  * Adınıza hüküm/ipotek/iflas bulunuyor mu? Son 5 yıl içerisinde herhangi bir davaya dahil oldunuz mu?     
     (Cevabınız evet ise, herbir hüküm/ipotek/iflas için aşağıdaki bilgileri temin etmeniz gerekmektedir: müdahil olan tarafların isimleri, tarih, mahkeme ve davanın konusu.)
* Telefon (Ev)  (Faks)   (Cep Telefonu)  
(bölge kodu/ülke & şehir kodu) (bölge kodu/ülke & şehir kodu) (bölge kodu/ülke & şehir kodu)
  * Ev Adresi 
  * Şehir       * Posta Kodu    
  * Country     * Eyalet / İl
* Business Email Address 
Girdiğiniz e-posta adresi, Franchise Veren ve/ya da bağlı şirketleri tarafından bu Başvuru ve franchise satın almak ile alakalı olarak elektronik olarak sizinle iletişime geçmek için kullanılacaktır.
 
Eşinizin Kişisel Bilgileri  (Ortaklarınız için ayrı bir başvuru düzenleyin)
 
   Ad     Soyad      İkinci isminizin başharfi 
   Vatandaşı olduğunuz ülke nedir?     Daimi ikametgah 
  
   Doğum Tarihiniz     
 
   Vergi Kimlik No/Ulusal Kimlik No/SGK No*    
Seçeneğe bağlı daha fazla bilgi talebi, mevcut bir lokasyonun satın alınmasını ve transferini başlamasını gerektirir. Not: Ayrıca yeni bir franchise satışı öncesinde gereklidir.
   Cinsiyet           Diğer isimler   
   Reşit misiniz? 
   Daha önce direkt ya da doğrudan bir terörist eylemi ile ilişkilendirildiniz mi?   
   Adınıza hüküm/ipotek/iflas bulunuyor mu? Son 5 yıl içerisinde herhangi bir davaya dahil oldunuz mu?      
   (Cevabınız evet ise, herbir hüküm/ipotek/iflas için aşağıdaki bilgileri temin etmeniz gerekmektedir: müdahil olan tarafların isimleri, tarih, mahkeme ve davanın konusu.)
Eğitim Durumu
 
What is the highest level of education you have achieved?    *
Aldığınız derecenin türü nedir?    *
Type of degree you recieved?    *
İş Bilgileri  (Tüm soruları cevaplayın)
 
  *  
  * İşin Niteliği 
  * İş Tecrübe Seviyenizi Seçin 
  Hisselerinizin bulunduğu tüm restoran & gıda hizmet işletmelerini listeleyin.
  1) 2) 3)
 
Finansal Bilgiler  (Lütfen, para cinsi olarak Amerikan Dolarını kullanın)
 
  *   Mevcut işinizden edindiğiniz gelir /yıl  
Diğer kaynaklardan edindiğiniz gelirler /yıl  
Diğer kaynakları açıklayınız  
 
Kişisel Banka(lar)/Şube Şube Adres
     
 
  * Bireysel Likit Değerler (Nakit, Hisse Senetleri vb.)  a)  
  * Bireysel Sabit Değerler (Ev, Araba vb.)  b)  
  * Bireysel Toplam Değerler  (a+b) c)  
  * Bireysel Borçlar (İpotek, Kredi vb.)  d)  
  * Toplam Bireysel Net Değeriniz  (c-d) e)  
      (Aşağıdaki para kaynakları hariç.)

 

  * Bu iş sizin tek gelir kaynağınız mı olacak?
  * Yukarıda belirtilmeyen başka para kaynaklarınız var mı?
     Cevabınız evet ise, ne kadar para kaynağınız vardır?    Para Birimi 
 
Restoran Operasyonu
 
 
  * Ne zaman bir franchise satın almaya yatırım yapabilirsiniz? 
  * Restoran operasyonlarına ne kadar dahil olacaksınız? 
 
     Hangi ülkede SUBWAY® restoranı açmak istersiniz?:      
      (İkametinizin bulunduğu ülkeden farklı ise**)
 
YATIRIMCILAR  ÖNEMLİ NOT:ABD ve Kanada’da, başvuru ile bağlantılı olarak imzalanan herhangi bir franchise anlaşması üzerinde, belirli birinci derece akrabalar hariç olmak üzere, tüm yatırımcıların ismi yer almalıdır. ABD ve Kanada dışında, işbu başvuru ile bağlantılı olarak imzalanan herhangi bir franchise anlaşması üzerinde yatırımcıların bazılarının ya da tümünün isminin yer almasını isteyebiliriz. Franchise anlaşması üzerinde ismi yer alacak tüm yatırımcılar, ayrı bir başvuru doldurmalıdırlar.
 
 
  * Yatirimcilar olacak mi?   Olmayacak ise, bu bölümü atlayabilirsiniz. Olacak ise, lütfen aşağıdaki tüm alanları doldurun.

  Hisse %'si  
  *Yatırımcılar, işbu başvuru ile ilişkili herhangi franchise’in satın alınması ile bağlantılı olarak (1) Franchise satın alınması veya işletilmesi için para vermek; (2) ya franchise’de ya da franchise’i işletme hakkını temlik eden kuruluşta sermaye payına sahip olacak; veya (3) franchise ile bağlantılı bir kredi için ortak-borçlu, ortak-imzalayan ya da garantör olarak hareket edecek bireylerdir.
Ad Soyad İkinci isminizin başharfi  
 
Ad Soyad İkinci isminizin başharfi  
 
Ad Soyad İkinci isminizin başharfi  
 
Ad Soyad İkinci isminizin başharfi  
 
Yasal Uyarı
 
 

Franchise verilmesinin tamamen Franchise Veren'in (Doctor’s Associates Inc. , Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. , Subway International, B.V, Subway Systems do Brasil Ltda. , Subway Partners Colombia, C.V. , Subway Systems India, Private Limited, Sandwich and Salad Franchises of South Africa, (Pty) Ltd, Subway Systems Australia, Pty. Ltd. ya da bağlı kuruluşu) takdirinde olduğunu anlıyorum. İlgili ülkede konumlanacak bir franchise satın almak için Birleşik Devletler'in ya da Kanada'nın vatandaşı olmam gerektiğini ya da daimi ikamete sahip olmam gerektiğini ve Franchise Veren'e herhangi bir franchise satışı ya da devrinden önce gerekli kanıtı temin etmekle yükümlü olduğumu anlıyorum. Birleşik Devletler ya da Kanada dışında konumlanan herhangi bir franchise için, herhangi bir satış ya da devirden önce ve Franchise Veren ile gerçekleştirilen herhangi bir franchise anlaşmasının süresi sırasında talep üzerine kimliğimi doğrulamak amacıyla Franchise Veren'e gerekli fotoğraf kimlik tanımlamasını temin etmem gerektiğini anlıyorum.

Franchise Veren'den ya da Franchise Veren'in herhangi bir çalışanından, temsilcisinden ya da franchise alanlarından ya da bağlı kuruluşlarından aldığım herhangi bir bilginin son derece gizli olduğunu ("Gizli Bilgi"), Franchise Veren'in büyük çabaları ve harcamaları ile geliştirildiğini ve bana sadece işbu başvuru amacıyla sunulduğunu anlıyorum. Tüm Gizli Bilgiyi gizli olarak ele alacağımı ve bunu sağlayacağımı, ve hiçbir zaman, Franchise Veren'in açık yazılı izni olmadan, herhangi bir Gizli bilgi'yi, herhangi bir kişiye, firmaya, kuruluşa ya da kuruma ifşa etmeyeceğimi, yayınlamayacağımı ya da açıklamayacağımı ya da herhangi bir Gizli Bilgi'yi, Franchise Veren'in menfaatine olmasının dışında, doğrudan ya da dolaylı olarak kendi menfaatime ya da herhangi bir kişinin, firmanın, kuruluşun ya da kurumun menfaatine kullanmayacağımı kabul ediyorum.

Franchise Veren'i ya da vekilini, tüketici araştırma raporu alması, genel durum araştırması ve Birleşik Devletler Hükümeti tarafından getirilen ABD Vatanseverlik Yasası ve Kararnamesi 13224 gibi terörizm ile mücadele mevzuatına (birlikte, "Araştırmalar" olarak anılacaktır) uygun olarak inceleme yapması hususunda yetkilendiriyorum. İşbu Araştırmaların, benim geçmişin, karakterim, genel itibarım, yaşam tarzım, diğer bireyler ya da kuruluşlar ile bağlantılarım, kredi itibarım, dava geçmişim ve görev performansım (birlikte "Araştırma Verileri" olarak anılacaktır) hakkındaki bilgileri ortaya çıkarabileceğini anlıyorum. Yazılı talep üzerine, makul bir süre içerisinde, işbu Araştırmaların niteliği ve kapsamı ile ilgili ilave bilgileri alacağımı anlıyorum. İşbu belge ile, Franchise Veren'in, bağlı kuruluşunun, kredi kayıt bürosunun, güvenlik danışmanının herhangi bir temsilcisini ya da Franchise Veren, tarafından seçilmiş diğer araştırma hizmeti sağlayıcılarını bağlı kuruluşlarını, memurlarını, vekillerini, çalışanlarını ve/veya hizmetlilerini (toplu halde "Araştırmacı" olarak anılacaktır), işbu Anlaşmaların hazırlanması sonucunda ortaya çıkan herhangi bir sorumluluğa karşı ibra ediyorum.

İşbu bilgiyi ifşa etme yetkisi, Araştırma Verileri ile ilgili görüş konularını da içermekte olup bununla da sınırlı değildir. Tüm kişileri, okulları, şirketleri, kuruluşları, kredi kayıt bürolarını, emniyet teşkilatını ya da diğer araştırma hizmet sağlayıcılarını, söz konusu bilgiyi herhangi bir kısıtlama ya da nitelik olmaksızın, Araştırmacıya açıklamaları hususunda yetkili kılıyorum. Tüm rücu hakkından gönüllü olarak feragat ediyorum ve işbu yetkiye uyma yükümlülüğünden ibra ediyorum. İşbu yetki/ibra, yukarıda adı geçen bireyler ya da kurumlar tarafından yapılacak olan işbu Araştırmalar için gelecekteki taleplerin yanı sıra, ayrıca bu husus için de geçerli olacaktır. İşbu ibranın fotokopisinin ya da faksının orijinali gibi geçerli olması hususunda yetki veriyorum.

ABD, PUERTO RICO, GUAM VE KANADA
Connecticut, ABD1 kanunları ve sadece ilzam edici tahkim uyarınca, Franchise Veren'in SUBWAY ® franchise vermesi ile ilgili olarak, başvurum ya da adaylığım sonucunda ortaya çıkan ya da bunlar ile ilgili olan, tüm önceki ileri sürülmemiş iddiaları, anlaşmazlıkları ve ihtilafları çözeceğimi kabul ediyorum. Tahkim sürecinin, tahkim için ilk başvuruda bulunan tarafın takdirinde olmak üzere, Amerikan Tahkim birliği ya da halefi ("AAA") ya da Amerikan İhtilaf Çözüm Merkezi ya da halefi ("ADRC") tarafından idare edileceğini kabul ediyorum. AAA'nin tahkimi, idari kurallarına (geçerli olması durumunda, AAA Ticaret Kuralları ve söz konusu kuralların Hızlandırılmış Prosedürleri dahil) uygun olarak yöneteceğini ve ADRC'nin tahkimi, idari kurallarına (geçerli olması durumunda, Ticaret Tahkim Kuralları ya da Hızlandırılmış Ticaret Tahkim Kuralları dahil) uygun olarak yöneteceğini anlıyorum. Hem AAA hem de ADRC artık mevcut değiller ise, o zaman tarafların alternatif bir idari tahkim merciinde beraber karar kılacaklarını anlıyorum. Tarafların karşılıklı mutabakat sağlayamaması durumunda taraflar, kurumun seçilmesi için konuyu yetkili mahkemeye taşımayı kabul etmektedirler. Tahkimin Bridgeport, Connecticut, ABD2'nde, İngilizce olarak gerçekleştirileceğini ve tek bir hakem tarafından karar verileceğini kabul ediyorum.

1 Eğer ben Kanada'da ikamet etmekte isem, Alberta, Prince Edward Island, ya da New Brunswick'de ikamet etmekte olmadığım sürece Ontario kanunları geçerli olacaktır; bahsi geçen eyaletler için lokal eyalet hukuku gereçli olacaktır.

2 Eğer ben Ontario'da ikamet etmekte isem, tahkimin, Toronto, Ontario, Kanada'daki Ontario Tahkim Kanununa göre gerçekleştirileceğini kabul ediyorum. Eğer Alberta'da ikamet etmekte isem, tahkimin Calgary, Alberta'daki Alberta Tahkim Kanununa göre gerçekleştirileceğini kabul ediyorum. Eğer ben Prince Edward Island'da ikamet etmekte isem, tahkimin Charlottetown, Prince Edward Island'daki Prinve Edward Island Tahkim Kanununa göre gerçekleştirileceğini kabul ediyorum. Eğer ben New Brunswick'de ikamet etmekte isem, tahkimin Fredericton, New Brunswick'deki New Brunswick Tahkim Kanununa göre gerçekleştirileceğini kabul ediyorum.

AVRUPA, LATİN AMERİKA, US VIRGIN ISLANDS, ASYA (Japonya hariç), GÜNEY AFRİKA, ORTADOĞU, AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA
Hollanda3 maddi hukukuna ve sadece ilzam edici tahkim uyarınca, Franchise Veren'in SUBWAY ® franchise vermesi ile ilgili olarak, başvurum ya da adaylığım sonucunda ortaya çıkan ya da bunlar ile ilgili olan, tüm önceki ileri sürülmemiş iddiaları, anlaşmazlıkları ve ihtilafları ("Anlaşmazlık") çözeceğimi kabul ediyorum. Tahkim sürecinin Uluslararası İhtilaf Çözüm Merkezi ("ICDR") ya da halefi tarafından idare edileceğini kabul ediyorum. Eğer ICDR artık mevcut değil ise, tahkim sürecinin Amerikan İhtilaf Çözüm Merkezi ya da halefi ("ADRC") tarafından idare edileceğini anlıyorum. Hem ICDR hem de ADRC artık mevcut değiller ise, o zaman tarafların alternatif bir idari tahkim merciinde beraber karar kılacaklarını anlıyorum. Tarafların karşılıklı mutabakat sağlayamaması durumunda taraflar, kurumun seçilmesi için konuyu yetkili mahkemeye taşımayı kabul etmektedirler. Tahkim sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını ve kararın, tarafların herhangi biri açık şekilde sözlü oturum talep etmediği sürece, dosyalara ve kayıtlara dayalı olarak verilmesi gerektiğini kabul ediyorum. Eğer herhangi bir taraf bir sözlü oturum talep ederse, o zaman, tüm tahkim duruşmalarının yerinin New York, New York ABD4 olacağını kabul ediyorum. Tahkim muamelelerinin dili İngilizce olacaktır. Tahkimin prosedürüne ilişkin yukarıda özellikle ele alınmamış olan usul ile ilgili her türlü husus hakkında, idari tahkim kuruluşu, taraflardan herhangi birinin diğerine yazılı tahkim talebinde bulunduğu zaman yürürlükte olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (“UNCITRAL”) Tahkim Kurallarını uygulayacağını anlıyorum. Tahkimin prosedürüne ilişkin yukarıda özellikle ele alınmamış olan usul ile ilgili her türlü husus hakkında veya UNCITRAL Kurallarında özellikle belirtilmeyen her türlü husus ile ilgili olarak tahkim yerinin geçerli hukukunun uygulanacağını anlıyorum.

3 Eğer ben Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Mısır, Hindistan, Filipinler ya da Tayland'da ikamet etmekte isem, lokal maddi hukuk geçerli olacaktır. Eğer ben Güney Afrika'da ikamet etmekte isem, Connecticut, ABD maddi hukuku geçerli olacaktır. Eğer ben Avustralya'da ikamet etmekte isem, Queensland maddi hukuku geçerli olacaktır.

4 Eğer ben Arjantin, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Hollanda ya da Tayland'da ikamet etmekte isem, tahkim benim ülkemde gerçekleştirilecektir. Eğer ben Brezilya'da ikamet etmekte isem, tahkim Uzlaşma, Arabuluculuk ve Tahkim Odası CIESP/FIESP tarafından idare edilecektir. Eğer ben Almanya, İtalya ya da Hollanda'da ikamet etmekte isem, tahkim Hollanda'da gerçekleştirilecek ve ICDR tarafından idare edilecektir. Eğer ICDR artık mevcut değil ise, tahkim süreci Hollanda Tahkim Kuruluşu ya da halefi ("NAI") tarafından idare edilecektir. Hem ICDR hem de NAI artık mevcut değiller ise, o zaman taraflar tahkim sürecini idare etmesi için alternatif bir tahkim merciinde beraber karar kılacaklardır. Eğer ben Güney Afrika'da ikamet etmekte isem, tahkim Connecticut, ABD'de gerçekleştirilecektir. Eğer ben Avustralya'da ikamet etmekte isem, tahkime müracaat etmeden önce, Avustralya'da, Franchise Veren ile benim karşılıklı olarak mutabık kaldığımız, Eyaletimden ya da Bölgemden bir arabuluculuk servisinin gözetimi altında gerçekleştirilecek olan, Anlaşmazlık için ilzam edici olmayan arabuluculuğu kabul ediyorum. Ayrıca, eğer Anlaşmazlık arabuluculuk süreci ile çözümlenmediği takdirde, tahkimin, Avustralya Hakemler ve Arabulucular Kurumu veya halefi tarafından ("IAMA") idare edileceğini kabul ediyorum. Eğer IAMA artık mevcut değil ise, tahkim süreci Avustralya Uluslararası Ticaret Tahkim Merkezi ya da halefi ("ACICA") tarafından idare edilecektir. Hem IAMA hem de ACICA artık mevcut değiller ise, o zaman taraflar tahkim sürecini idare etmesi için alternatif bir tahkim merciinde beraber karar kılacaklardır.

Ben Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Mısır, Hindistan, Filipinler ve Tayland sakini isem 3, yerel maddi yasalar geçerli olacaktır. Ben Güney Afrika ikamet isem, Connecticut maddi yasaları, ABD uygulanacaktır. Ben Avustralya'da ikamet isem, Queensland maddi kanunları geçerli olacaktır.

JAPONYA
Japonya maddi hukukuna ve sadece ilzam edici tahkim uyarınca, Franchise Veren'in SUBWAY ® franchise vermesi ile ilgili olarak, başvurum ya da adaylığım sonucunda ortaya çıkan ya da bunlar ile ilgili olan, tüm, anlaşmazlıkları, çelişkileri ve ihtilafları ("Anlaşmazlık") çözeceğimi kabul ediyorum. Ayrıca, tahkim sürecinin Japonya Ticari Tahkim Birliği ("JCAA") ya da halefi tarafından, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (“UNCITRAL”) Tahkim İdari ve Prosedürel Kurallarına uygun olarak idare edileceğini kabul ediyorum. Eğer JCAA artık mevcut değil ise, tarafların alternatif bir idari tahkim merciinde beraber karar kılacaklarını anlıyorum. Tahkim yerinin Tokyo, Japonya olacağını ve tahkim muamelelerinin dilinin de İngilizce olacağını kabul ediyorum. Tek bir hakem olacaktır. Tahkim sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını ve taraflar açık bir şekilde sözlü oturum talep etmedikleri sürece, kararın belgeli kanıtlara dayalı olarak verileceğini anlıyorum.

İşbu başvuruda beyan ettiğim her bir husus doğrudur ve Pranchise Veren'in tarafımdan temin edilen bilgiye dayanacağını anlıyorum. Terör ile mücadele mevzuatına uygun olarak, eğer terörist olduğuma ya da doğrudan ya da dolaylı olarak terör faaliyetleri ile bağlantılı olduğuma dair şüpheler bulunduğu takdirde, franchise satın alışımın onaylanmayacağını anlıyorum. Yukarıda yer alan hususların hepsini okudum, anladım ve kabul ediyorum. Buna ilaveten, Franchise Veren'in benim standart bir Matematik ve İngilizce sınavından geçmemi talep edebileceğini anlıyorum. Franchise Veren'e temin edilen mali tablolarımda listelenmiş olan likit varlıkların doğrulanması için geçmiş üç (3) ay ile ilgili banka hesap özetlerimin nüshalarını Franchise Veren'e temin etmem gerekeceğini anlıyorum.

2016

 
    *  Yukarıdaki yasal uyarıyı okudum.  
     
     Elektronik tebliği kabul ediyorum. (Eğer ülkemde mevcut ise)    
İmzalar
 
     Kabul ettiğinizi belirtmek için adınızı yazın. Satış sırasında imza gereklidir.
   
 
  * Başvuranın Adı
     Gün: 5/27/2018
Eşinin Adı
Gün: 5/27/2018
 


"Gönder" tuşuna tıklamadan önce bu başvuruyu yazdırmanızı tavsiye ederiz.

 
Franchise Bilgi Başvurusu ©2016 Subway IP Inc.
Franchising Fırsatları ile ilgili sorularınızı şu adrese gönderebilirsiniz: SUBWAY® Geliştirme Ekibi
Bu form hakkındaki teknik soru ve yorumlarınızı şu adrese gönderin: SUBWAY® Web Ekibi
SUBWAY® is a Registered Trademark of Subway IP Inc.
©2016 Subway IP Inc.
Yasal Bilgi & Gizlilik İlkesi Yasal Bilgi & Gizlilik İlkesi