Franchise Başvurusu
Daha fazla bilgi talebine ek olarak, bu başvuru aynı zamanda yeni ya da ikinci bir franchise satın almak ya da mevcut bir işletmeyi satın almak ya da transfer etmek için de kullanılır. Bu formu doldurmak başvuranı franchise satın almak ya da bir franchise sahibini işletmesini satma ya da lokasyonunu değiştirmeye zorlamaz. NOT: BU BİR İŞ BAŞVURUSU DEĞİLDİR. Eksiksiz olarak tamamlayın ve kısaltma kullanmayın. Kelimeleri açık şekilde yazın.

Not: ile belirtilen alanların doldurulması * mecburidir.
 
 
 
Kişisel Bilgileriniz
   SUBWAY® franchise sistemini nereden öğrendiniz?   
           * 
  * Ad     * Soyad    İkinci isminizin başharfi 
  * Vatandaşı olduğunuz ülke nedir?     Daimi ikametgah 
  * Doğum Tarihiniz   
  * Vergi Kimlik No/Ulusal Kimlik No/SGK No* 
Seçeneğe bağlı daha fazla bilgi talebi, mevcut bir lokasyonun satın alınmasını ve transferini başlamasını gerektirir. Not: Ayrıca yeni bir franchise satışı öncesinde gereklidir.
  * Cinsiyet       Diğer isimler 
  * Reşit misiniz?
  * Daha önce direkt ya da doğrudan bir terörist eylemi ile ilişkilendirildiniz mi?  
  * Adınıza hüküm/ipotek/iflas bulunuyor mu? Son 5 yıl içerisinde herhangi bir davaya dahil oldunuz mu?     
     (Cevabınız evet ise, herbir hüküm/ipotek/iflas için aşağıdaki bilgileri temin etmeniz gerekmektedir: müdahil olan tarafların isimleri, tarih, mahkeme ve davanın konusu.)
* Telefon (Ev)  (Faks)   (Cep Telefonu)  
(bölge kodu/ülke & şehir kodu) (bölge kodu/ülke & şehir kodu) (bölge kodu/ülke & şehir kodu)
  * Ev Adresi 
  * Şehir       * Posta Kodu    
  * Country     * Eyalet / İl
* Business Email Address 
Girdiğiniz e-posta adresi, Franchise Veren ve/ya da bağlı şirketleri tarafından bu Başvuru ve franchise satın almak ile alakalı olarak elektronik olarak sizinle iletişime geçmek için kullanılacaktır.
 
Eşinizin Kişisel Bilgileri  (Ortaklarınız için ayrı bir başvuru düzenleyin)
 
   Ad     Soyad      İkinci isminizin başharfi 
   Vatandaşı olduğunuz ülke nedir?     Daimi ikametgah 
  
   Doğum Tarihiniz     
 
   Vergi Kimlik No/Ulusal Kimlik No/SGK No*    
Seçeneğe bağlı daha fazla bilgi talebi, mevcut bir lokasyonun satın alınmasını ve transferini başlamasını gerektirir. Not: Ayrıca yeni bir franchise satışı öncesinde gereklidir.
   Cinsiyet           Diğer isimler   
   Reşit misiniz? 
   Daha önce direkt ya da doğrudan bir terörist eylemi ile ilişkilendirildiniz mi?   
   Adınıza hüküm/ipotek/iflas bulunuyor mu? Son 5 yıl içerisinde herhangi bir davaya dahil oldunuz mu?      
   (Cevabınız evet ise, herbir hüküm/ipotek/iflas için aşağıdaki bilgileri temin etmeniz gerekmektedir: müdahil olan tarafların isimleri, tarih, mahkeme ve davanın konusu.)
Eğitim Durumu
 
What is the highest level of education you have achieved?    *
Aldığınız derecenin türü nedir?    *
Type of degree you recieved?    *
İş Bilgileri  (Tüm soruları cevaplayın)
 
  *  
  * İşin Niteliği 
  * İş Tecrübe Seviyenizi Seçin 
  Hisselerinizin bulunduğu tüm restoran & gıda hizmet işletmelerini listeleyin.
  1) 2) 3)
 
Finansal Bilgiler  (Lütfen, para cinsi olarak Amerikan Dolarını kullanın)
 
  *   Mevcut işinizden edindiğiniz gelir /yıl  
Diğer kaynaklardan edindiğiniz gelirler /yıl  
Diğer kaynakları açıklayınız  
 
Kişisel Banka(lar)/Şube Şube Adres
     
 
  * Bireysel Likit Değerler (Nakit, Hisse Senetleri vb.)  a)  
  * Bireysel Sabit Değerler (Ev, Araba vb.)  b)  
  * Bireysel Toplam Değerler  (a+b) c)  
  * Bireysel Borçlar (İpotek, Kredi vb.)  d)  
  * Toplam Bireysel Net Değeriniz  (c-d) e)  
      (Aşağıdaki para kaynakları hariç.)

 

  * Bu iş sizin tek gelir kaynağınız mı olacak?
  * Yukarıda belirtilmeyen başka para kaynaklarınız var mı?
     Cevabınız evet ise, ne kadar para kaynağınız vardır?    Para Birimi 
 
Restoran Operasyonu
 
 
  * Ne zaman bir franchise satın almaya yatırım yapabilirsiniz? 
  * Restoran operasyonlarına ne kadar dahil olacaksınız? 
 
     Hangi ülkede SUBWAY® restoranı açmak istersiniz?:      
      (İkametinizin bulunduğu ülkeden farklı ise**)
 
YATIRIMCILAR  ÖNEMLİ NOT:ABD ve Kanada’da, başvuru ile bağlantılı olarak imzalanan herhangi bir franchise anlaşması üzerinde, belirli birinci derece akrabalar hariç olmak üzere, tüm yatırımcıların ismi yer almalıdır. ABD ve Kanada dışında, işbu başvuru ile bağlantılı olarak imzalanan herhangi bir franchise anlaşması üzerinde yatırımcıların bazılarının ya da tümünün isminin yer almasını isteyebiliriz. Franchise anlaşması üzerinde ismi yer alacak tüm yatırımcılar, ayrı bir başvuru doldurmalıdırlar.
 
 
  * Yatirimcilar olacak mi?   Olmayacak ise, bu bölümü atlayabilirsiniz. Olacak ise, lütfen aşağıdaki tüm alanları doldurun.

  Hisse %'si  
  *Yatırımcılar, işbu başvuru ile ilişkili herhangi franchise’in satın alınması ile bağlantılı olarak (1) Franchise satın alınması veya işletilmesi için para vermek; (2) ya franchise’de ya da franchise’i işletme hakkını temlik eden kuruluşta sermaye payına sahip olacak; veya (3) franchise ile bağlantılı bir kredi için ortak-borçlu, ortak-imzalayan ya da garantör olarak hareket edecek bireylerdir.
Ad Soyad İkinci isminizin başharfi  
 
Ad Soyad İkinci isminizin başharfi  
 
Ad Soyad İkinci isminizin başharfi  
 
Ad Soyad İkinci isminizin başharfi  
 
Yasal Uyarı
 
 

Franchise verilmesinin tamamen Franchise Veren’in (Doctor’s Associates Inc., Subway Franchise Systems of Canada, Ltd., Subway International, B.V, Subway Systems do Brasil Ltda., Subway Partners Colombia, C.V., Subway Systems India, Private Limited, Sandwich and Salad Franchises of South Africa, (Pty) Ltd, Subway Systems Australia, Pty. Ltd. ya da bağlı kuruluşu) takdirinde olduğunu anlıyorum. İlgili ülkede kurulacak bir franchise satın almak için Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'nın vatandaşı ya da süresiz oturma izni sahibi olmam gerektiğini ve Franchise Veren’e herhangi bir franchise satışı ya da devrinden önce gerekli kanıtı temin etmekle yükümlü olduğumu anlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışında kurulmuş herhangi bir franchise için, herhangi bir satış ya da devirden önce ve Franchise Veren ile gerçekleştirilen herhangi bir franchise anlaşmasının süresi sırasında talep üzerine kimliğimi doğrulama amacıyla Franchise Veren’e gerekli fotoğraflı kimliği sunmam gerektiğini anlıyorum.

Franchise Veren’den ya da Franchise Veren’in herhangi bir çalışanından, temsilcisinden veya franchise alanlarından ya da bağlı kuruluşlarından aldığım herhangi bir bilginin son derece gizli olduğunu ("Gizli Bilgi"), Franchise Veren’in yoğun çaba ve harcamaları ile geliştirildiğini ve yalnızca işbu başvuru nedeniyle kullanımıma sunulduğunu anlıyorum. Her türlü Gizli Bilgiye gizli olarak muamele edip gizliliğini sürdüreceğimi ve herhangi bir Gizli Bilgiyi Franchise Veren’in açık yazılı izni olmadan hiçbir zaman herhangi bir kişi, firma, kuruluş veya işletmeye ifşa etmeyeceğimi, yayınlamayacağımı veya açıklamayacağımı ya da herhangi bir Gizli Bilgiyi, Franchise Veren’in çıkarına olan durumlar haricinde, doğrudan ya da dolaylı olarak kendi çıkarıma ya da herhangi bir kişi, firma, kuruluş ya da kurumun çıkarına kullanmayacağımı kabul ediyorum.

Franchise Veren’i veya vekilini, tüketici araştırma ve kredi raporu alma ve sabıka kaydı soruşturması ile genel geçmiş araştırması (topluca "İncelemeler" olarak anılır) yapması hususunda yetkilendiriyorum. İşbu raporların ve araştırmaların, benim geçmişim, karakterim, genel itibarım, yaşam tarzım, diğer kişi ve kuruluşlar ile bağlantılarım, kredi itibarım, adli geçmişim ve çalışma performansım (topluca "İnceleme Verileri" olarak anılır) hakkındaki bilgileri ortaya çıkarabileceğini anlıyorum. Yazılı talep üzerine, işbu İncelemelerin niteliği ve kapsamı ile ilgili olarak makul bir süre içerisinde ek bilgileri alacağımı anlıyorum. İşbu belge ile, Franchise Veren’in ve bağlı kuruluşunun, kredi kayıt bürosunun veya tüketici raporlama kurumunun, güvenlik danışmanının temsilcilerini veya Franchise Veren, onun bağlı kuruluşları, memurları, vekilleri, çalışanları ve/veya hizmetlileri tarafından seçilen diğer araştırma hizmeti sağlayıcılarını (topluca “İncelemeyi Yapan” olarak anılır) işbu İncelemelerin yürütülmesinden doğacak her türlü sorumluluktan ibra ediyorum.

ABD, Porto Riko, Guam ve Kanada
ABD’nin Connecticut1 eyaleti yasaları ve yalnızca bağlayıcı tahkim uyarınca, Franchise Veren’in Subway® franchise’ı vermesi ile ilgili başvurum ya da adaylığım sonucunda ortaya çıkan ya da bunlar ile ilgili olan, tüm önceki ileri sürülmemiş iddiaları, anlaşmazlıkları ve ihtilafları çözüme kavuşturmayı kabul ediyorum. Tahkim sürecinin, tahkim için ilk başvuruda bulunan tarafın takdirine tabi olmak üzere, Amerikan Tahkim Birliği veya halefi ("AAA") ya da Amerikan İhtilaf Çözüm Merkezi veya halefi ("ADRC") tarafından yönetilmesini kabul ediyorum. AAA'nın tahkimi kendi idari kurallarına (geçerli olması durumunda AAA Ticaret Kuralları ve söz konusu kuralların Hızlandırılmış Prosedürleri dahil), ADRC'nin de kendi idari kurallarına (geçerli olması durumunda Ticaret Tahkim Kuralları ya da Hızlandırılmış Ticaret Tahkim Kuralları dahil) uygun olarak yöneteceğini anlıyorum. Hem AAA hem de ADRC artık hizmet vermiyorsa tarafların alternatif bir idari tahkim kurumu konusunda birlikte mutabakata varacağını anlıyorum. Tarafların karşılıklı mutabakat sağlayamaması durumunda taraflar kurumun seçilmesi için konuyu yetkili mahkemeye taşımayı kabul etmektedirler. Tahkimin Bridgeport, Connecticut, ABD2'de, İngilizce olarak gerçekleştirileceğini ve tek bir hakem tarafından karar verileceğini kabul ediyorum.

1 Kanada'da ikamet ediyorsam Alberta, Prince Edward Island, ya da New Brunswick'de ikamet etmekte olmadığım müddetçe Ontario yasaları geçerli olacaktır. Adı geçen eyaletler için yerel eyalet yasası geçerli olacaktır.

2 Ontario'da ikamet ediyorsam tahkimin Kanada’nın Ontario eyaletinin Toronto şehrindeki Ontario Tahkim Yasası uyarınca gerçekleştirilmesini kabul ediyorum. Alberta'da ikamet ediyorsam tahkimin Alberta eyaletinin Calgary şehrindeki Alberta Tahkim Yasasına göre gerçekleştirileceğini kabul ediyorum. Prince Edward Island'da ikamet ediyorsam tahkimin Prince Edward Island eyaletinin Charlottetown şehrindeki Prince Edward Island Tahkim Yasasına göre gerçekleştirileceğini kabul ediyorum. New Brunswick'de ikamet ediyorsam tahkimin New Brunswick eyaletinin Fredericton şehrindeki New Brunswick Tahkim Yasasına göre gerçekleştirileceğini kabul ediyorum.

Avrupa, Latin Amerika, ABD Virgin Adaları, Asya (Japonya hariç), Güney Afrika, Ortadoğu, Avustralya ve Yeni Zelanda
Hollanda3 maddi yasaları ve yalnızca bağlayıcı tahkim uyarınca, Franchise Veren’in SUBWAY ® franchise’ı vermesi ile ilgili olarak, başvurum ya da adaylığım sonucunda ortaya çıkan ya da bunlar ile ilgili olan, tüm önceki ileri sürülmemiş iddiaları, anlaşmazlıkları ve ihtilafları ("Anlaşmazlık") çözüme kavuşturmayı kabul ediyorum. Tahkim sürecinin Uluslararası İhtilaf Çözüm Merkezi ("ICDR") veya halefi tarafından yönetilmesini kabul ediyorum. ICDR artık hizmet vermiyorsa tahkim sürecinin, Amerikan İhtilaf Çözüm Merkezi veya halefi ("ADRC") tarafından yönetileceğini anlıyorum. Hem ICDR hem de ADRC artık hizmet vermiyorsa o zaman tarafların alternatif bir idari tahkim kurumu üzerinde mutabakata varacaklarını anlıyorum. Tarafların karşılıklı mutabakata varamaması durumunda taraflar, kurumun seçilmesi için konuyu yetkili mahkemeye taşımayı kabul etmektedirler. Tahkim sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını ve kararın, tarafların herhangi biri açık şekilde sözlü oturum talep etmediği müddetçe, dosyalara ve kayıtlara dayalı olarak verilmesi gerektiğini kabul ediyorum. Herhangi bir taraf bir sözlü oturum talep ederse tüm tahkim duruşmalarının yerinin ABD’deki New York eyaletinin New York şehri4 olacağını kabul ediyorum. Tahkim işlemlerinin dili İngilizce olacaktır. Tahkimin prosedürüne ilişkin yukarıda özellikle ele alınmamış olan usul ile ilgili her türlü husus hakkında, idari tahkim kuruluşu, taraflardan herhangi birinin diğerine yazılı tahkim talebinde bulunduğu zaman yürürlükte olan Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Yasası Komisyonu (“UNCITRAL”) Tahkim Kurallarını uygulayacağını anlıyorum. Tahkimin prosedürüne ilişkin yukarıda özellikle ele alınmamış olan usul ile ilgili her türlü husus hakkında veya UNCITRAL Kurallarında özellikle belirtilmeyen her türlü husus ile ilgili olarak tahkim yerinin geçerli yasalarının uygulanacağını anlıyorum.

3 Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Mısır, Hindistan, Filipinler ya da Tayland'da ikamet ediyorsam, yerel maddi yasalar geçerli olacaktır. Güney Afrika'da ikamet ediyorsam ABD’nin Connecticut eyaletinin maddi yasaları geçerli olacaktır. Avustralya'da ikamet ediyorsam Queensland maddi yasaları geçerli olacaktır.

4 Arjantin, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Hollanda ya da Tayland'da ikamet ediyorsam tahkim benim ülkemde gerçekleştirilecektir. Brezilya'da ikamet ediyorsam tahkim Uzlaşma, Arabuluculuk ve Tahkim Odası CIESP/FIESP tarafından yönetilecektir. Almanya, İtalya veya Hollanda'da ikamet ediyorsam tahkim Hollanda'da gerçekleştirilecek ve ICDR tarafından yönetilecektir. ICDR artık hizmet vermiyorsa tahkim süreci Hollanda Tahkim Kuruluşu veya halefi ("NAI") tarafından yönetilecektir. Hem ICDR hem de NAI artık hizmet vermiyorsa taraflar, tahkim sürecini yönetmesi için alternatif bir tahkim kurumu üzerinde mutabakata varacaktır. Güney Afrika'da ikamet ediyorsam tahkim ABD’nin Connecticut eyaletinde gerçekleştirilecektir. Avustralya'da ikamet ediyorsam tahkime müracaat etmeden önce Avustralya'da, Franchise Veren ile benim karşılıklı olarak mutabık kaldığımız, Eyaletimden ya da Bölgemden bir arabuluculuk servisinin gözetimi altında gerçekleştirilecek olan, Anlaşmazlık için bağlayıcı olmayan arabuluculuğu kabul ediyorum. Ayrıca Anlaşmazlık arabuluculuk süreci ile çözümlenmediği takdirde tahkimin, Avustralya Hakemler ve Arabulucular Kurumu veya halefi tarafından ("IAMA") yönetileceğini kabul ediyorum. IAMA artık hizmet vermiyorsa tahkim süreci Avustralya Uluslararası Ticaret Tahkim Merkezi ya da halefi ("ACICA") tarafından idare edilecektir. Hem IAMA hem de ACICA artık mevcut değiller ise taraflar, tahkim sürecini idare etmesi için alternatif bir tahkim kurumu üzerinde mutabakata varacaklardır.

Japonya
Japonya maddi yasaları ve yalnızca bağlayıcı tahkim uyarınca, Franchise Veren’in SUBWAY® franchise’ı vermesi ile ilgili başvurum ya da adaylığım sonucunda ortaya çıkan ya da bunlar ile ilgili olan, her türlü ihtilaf, anlaşmazlık ve iddiaları ("Anlaşmazlık") çözüme kavuşturmayı kabul ediyorum. Ayrıca, tahkim sürecinin Japonya Ticari Tahkim Birliği ("JCAA") veya halefi tarafından, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (“UNCITRAL”) Tahkim İdari ve Prosedürel Kurallarına uygun olarak yönetileceğini kabul ediyorum. JCAA artık hizmet vermiyorsa tarafların alternatif bir idari tahkim kurumu üzerinde mutabakata varacağını anlıyorum. Tahkim yerinin Japonya’nın Tokyo şehri olacağını ve tahkim işlemlerinin dilinin de İngilizce olacağını kabul ediyorum. Tek bir hakem olacaktır. Tahkim sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını ve taraflar açık bir şekilde sözlü oturum talep etmedikleri müddetçe, kararın yazılı delillere dayalı olarak verileceğini anlıyorum.

İşbu başvuruda beyan ettiğim her husus doğrudur ve Franchise Veren’in benim tarafımdan temin edilen bilgilere güveneceğini anlıyorum. Terör ile mücadele mevzuatına uygun olarak, terörist olduğuma ya da doğrudan ya da dolaylı olarak terör faaliyetleri ile bağlantılı olduğuma dair şüphelerin olması durumunda, franchise alımımın onaylanmayacağını anlıyorum. Yukarıda yer alan hususların hepsini okudum, anladım ve kabul ediyorum. Ayrıca Franchise Veren’in benim standart bir Matematik ve İngilizce sınavından geçmemi talep edebileceğini anlıyorum. Franchise Veren’e temin edilen finansal tablolarda belirtilmiş olan likit varlıkların doğrulanması için geçmiş üç (3) ay ile ilgili banka hesap özetlerimin nüshalarını Franchise Veren’e sunmam gerekeceğini anlıyorum.

2018

 
    *  Yukarıdaki yasal uyarıyı okudum.  
     
     Elektronik tebliği kabul ediyorum. (Eğer ülkemde mevcut ise)    
İmzalar
 
     Kabul ettiğinizi belirtmek için adınızı yazın. Satış sırasında imza gereklidir.
   
 
  * Başvuranın Adı
     Gün: 8/7/2022
Eşinin Adı
Gün: 8/7/2022
 


"Gönder" tuşuna tıklamadan önce bu başvuruyu yazdırmanızı tavsiye ederiz.

 
Franchise Bilgi Başvurusu ©2016 Subway IP Inc.
Franchising Fırsatları ile ilgili sorularınızı şu adrese gönderebilirsiniz: SUBWAY® Geliştirme Ekibi
Bu form hakkındaki teknik soru ve yorumlarınızı şu adrese gönderin: SUBWAY® Web Ekibi
SUBWAY® is a Registered Trademark of Subway IP Inc.
©2016 Subway IP Inc.
Yasal Bilgi & Gizlilik İlkesi Yasal Bilgi & Gizlilik İlkesi