Franchise Application
In addition to requesting additional information, this application is used for purchasing a new franchise, an additional franchise, or the purchase and transfer of an existing store. The filing of this form does not obligate the applicant to purchase or the franchisor to sell a franchise or location. Complete in full and do not use abbreviations. Please print clearly or type.
NOTE: THIS IS NOT AN EMPLOYMENT APPLICATION.

Please visit the Careers section on SUBWAY.com to apply for employment.


Note: Fields denoted with a * are mandatory.
 
 
 
Your Personal Information
   Where did you hear about the SUBWAY® franchise ?   
           * 
  * First Name     * Last Name    Middle Initial 
  * Citizen of     Permanent Resident of 
  * Date of Birth   
  * Tax ID/National ID/SSN 
Optional for additional information purposes but required to begin the process of the purchase and transfer of an existing location. Also note: it will be required prior to the purchase of a new franchise.
  * Gender       Other names known by 
  * Are you of legal age?
  * Have you ever been associated directly or indirectly with terrorist activities ?  
  * Has a judgment/lien/bankruptcy been filed against you or have you been involved in any litigation proceeding within the last 5 years?     
     (If yes, you will need to provide the following for each judgment/lien/bankruptcy proceeding: names of the parties involved, date filed, court where filed and nature of the proceeding.)
* Telephone (Home)  (Fax)   (Mobile)  
(area code/country & city code) (area code/country & city code) (area code/country & city code)
  * Residence Address 
  * City       * Zip/Postal Code    
  * Country     * State/Province
* Business Email Address 
The email address you provide will be considered a business email address to be used by the Franchisor and/or its affiliates to communicate with you electronically in connection with this Application and any franchise purchase.
 
Spouse Personal Information  (Use A Separate Application for Partners)
 
   First Name     Last Name      Middle Initial 
   Citizen of     Permanent Resident of 
  
   Date of Birth     
 
   Tax ID/National ID/SSN    
Optional for additional information purposes but required to begin the process of the purchase and transfer of an existing location. Also note: it will be required prior to the purchase of a new franchise.
   Gender           Other names known by   
   Are you of legal age? 
   Have you ever been associated directly or indirectly with terrorist activities ?   
   Has a judgment/lien/bankruptcy been filed against you or have you been involved in any litigation proceeding within the last 5 years?      
   (If yes, you will need to provide the following for each judgment/lien/bankruptcy proceeding: names of the parties involved, date filed, court where filed and nature of the proceeding.)
Educational Background
 
What is the highest level of education you have achieved?    *
Did you receive a degree from a college or university?    *
Type of degree you recieved?    *
Business Information  (Complete All Questions)
 
  *  
  * Nature of Business 
  * Select Your Business Experience Level 
  List all restaurant & food service businesses in which you have an ownership interest or involvement:
  1) 2) 3)
 
Financial Information  (Please List Figures in US Dollars)
 
  *   Income from current occupation /year  
Income from other sources /year  
Please explain other income  
 
Personal Bank(s) Branch Address
     
 
  * Individual Liquid Assets (Cash, Stocks, etc.)  a)  
  * Individual Fixed Assets (Home, Car, etc.)  b)  
  * Individual Total Assets  (a+b) c)  
  * Individual Liabilities (Mortgages, Loans, etc.)  d)  
  * Your Individual Total Net Worth  (c-d) e)  
      (Excluding any financing listed below.)

 

  * Would this business be your sole income source ?
  * Is there other financing not included in (e) above ?
     If yes, how much financing is available ?    Type of Currency 
 
Restaurant Operations
 
 
  * If qualified, when will you invest in a franchise ? 
  * How involved will you be in operating the restaurant ? 
 
     In what country would you like to open your SUBWAY® restaurant?:      
      (If different from your country of residence**)
 
INVESTORS  (IMPORTANT NOTE: In the US and Canada, all investors must be named on any franchise agreement executed in connection with this application, with exception of certain first degree kin. Outside of the US and Canada, we may require that some or all of the investors be named on any franchise agreement executed in connection with this application. All investors to be named on the franchise agreement must fill out a separate application.)
 
 
  * Will you have Investors?   If not, you may skip this section. Otherwise please complete all relevant sections below.

  % Ownership  
  *Investors are individuals who, in connection with any purchase of a franchise associated with this application, will: 1) contribute money toward the purchase of this franchise; 2) have ownership interest in either the franchise or any entity assigned the right to operate the franchise; or 3) act as co-borrower, co-signer or guarantor of a loan associated with the franchise
First Name Last Name Middle Initial  
 
First Name Last Name Middle Initial  
 
First Name Last Name Middle Initial  
 
First Name Last Name Middle Initial  
 
Disclaimer
 
 

Jag förstår att beviljandet av en franchise är på eget gottfinnande av franchisegivaren (Läkarens Associates Inc., Subway Franchise Systems i Kanada, Ltd., Subway International, BV, tunnelbanesystem do Brasil Ltda., Tunnelbana Partners Colombia, CV, tunnelbana Systems Indien, Private Limited, Sandwich och sallad Franchising i Sydafrika, (Pty) Ltd, tunnelbanesystem Australien, Pty. Ltd. eller dess dotterbolag). Jag förstår att jag måste vara medborgare eller stadigvarande bosatta i USA eller Kanada för att köpa en franchise att placeras i respektive land och att jag måste ge den erforderliga bevis till franchisegivaren innan någon franchise-försäljning eller överföring. För varje franchisetagare att vara placerad utanför USA eller Kanada, jag förstår att jag måste ge den erforderliga fotolegitimation för franchisegivaren att verifiera min identitet innan någon försäljning eller överföring och på begäran under löptiden för varje franchiseavtal som ingåtts med franchisegivaren.

Jag förstår att all information jag får från franchisegivaren eller från någon anställd, agent eller franchisetagare av franchisegivaren eller dess dotterbolag är mycket konfidentiell ("konfidentiell information"), har utvecklats med en stor ansträngning och kostnad för franchisegivaren , och görs tillgängliga för mig enbart på grund av denna ansökan. Jag håller med om att jag ska behandla och underhålla all konfidentiell information som konfidentiell, och jag skall inte vid något tillfälle, utan skriftligt medgivande från franchisegivaren , avslöja, publicera, eller avslöja konfidentiell information till någon person, företag, bolag eller andra enhet, eller använda någon konfidentiell information, direkt eller indirekt, för min egen vinning eller till förmån för en person, företag, bolag eller annan enhet, annat än till förmån för franchisegivaren.

Jag tillåta franchisegivaren eller dess utsedda att skaffa en undersökande konsument rapport, en allmän bakgrundsökning och en undersökning i enlighet med lagstiftning mot terrorism, såsom USA Patriot Act och Executive Order 13224 antagits av den amerikanska regeringen (gemensamt benämnda " undersökningar "). Jag förstår att dessa undersökningar kan avslöja information om min bakgrund, karaktär, allmänt rykte, sätt att leva, tillsammans med andra personer eller enheter, kreditvärdighet, rättstvister historia och arbetsprestation (gemensamt benämnda "Investigation Data"). Jag förstår att, efter skriftlig begäran, inom en rimlig tid, jag är berättigad till ytterligare information om arten och omfattningen av dessa undersökningar. Jag släpper härmed någon företrädare för franchisegivaren eller dess dotterbolag, ett kreditupplysningsföretag, säkerhetskonsult eller annan utrednings tjänsteleverantör väljs av franchisegivaren, dess dotterbolag, tjänstemän, agenter, anställda och / eller anställda (kollektivt kallat "Investigator" ) från allt ansvar som härrör från framställningen av dessa undersökningar.

Detta tillstånd för övergång av information inkluderar, men är inte begränsad till frågor om yttrande om undersökningsdata . Jag godkänna alla personer, skolor, företag, företag, kreditbyråer , brottsbekämpande organ eller andra leverantörer undersökande tjänster att släppa denna information utan begränsningar eller förbehåll till utredare. Jag frivilligt avstå från all anlita och befria dem från ansvar för att följa detta tillstånd. Detta tillstånd / release skall tillämpas på detta samt eventuella framtida begäran om dessa undersökningar av de ovan namngivna personer eller enheter. Jag godkänner att en fotokopia eller faksimil av den här versionen anses vara giltig som originalet.

USA, Puerto Rico, Guam och KANADA
Jag håller med om att jag kommer att lösa alla eventuella tidigare ej framställda krav, tvister eller kontroverser som uppstår ur eller i samband med min ansökan eller kandidatur för beviljande av en SUBWAY® franchisetagare från franchisegivaren, i enlighet med lagarna i Connecticut, USA1 och genom bindande skiljedom endast . Jag håller med om att skilje kommer att förvaltas av antingen American Arbitration Association eller dess efterföljare ( "AAA") eller den amerikanska Dispute Resolution Center eller dess efterföljare ( "ADRC") gottfinnande partiet först lämna in en begäran om skiljedom. Jag förstår att AAA kommer att administrera skiljeförfarande i enlighet med dess administrativa regler (inklusive, i förekommande fall, de handelsregler för AAA och påskyndade förfaranden för sådana regler) kommer och ADRC administrera skiljeförfarande i enlighet med dess administrativa regler (inklusive, vad som är tillämpligt, arbetsskilje eller enligt reglerna för förenklat skilje). Om både AAA och ADRC är inte längre i näringslivet, då förstår jag att parterna gemensamt kommer överens om en alternativ administrativ skiljedomsorganet. Om parterna inte sinsemellan kan komma överens, då parterna enas om att ta ärendet till en behörig domstol för att välja byrå. Jag håller med om att skilje kommer att hållas i Bridgeport, Connecticut, USA2, på engelska och beslutas av en enda skiljedomare.
1 Om jag är bosatt i Kanada, kommer Ontario lagar gäller, om jag är bosatt i Alberta, Prince Edward Island, eller New Brunswick, varvid lokala provinslag kommer att gälla.
2 Om jag är bosatt i Ontario, jag håller med om att skilje kommer att hållas enligt lagen om Ontario Skiljeförfarande i Toronto, Ontario, Kanada. Om jag är bosatt i Alberta, jag håller med om att skilje kommer att hållas enligt lagen om Alberta Skiljeförfarande i Calgary, Alberta. Om jag är bosatt i Prince Edward Island, jag håller med om att skilje kommer att hållas under lagen om skiljeförfarande Prince Edward Island, i Charlottetown , Prince Edward Island. Om jag är bosatt i New Brunswick, jag håller med om att skilje kommer att hållas under New Brunswick Skiljeförfarande lagen i Fredericton, New Brunswick.

Europa, Latinamerika, Amerikanska Jungfruöarna , Asien, Sydafrika, MELLANÖSTERN, AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND
Jag håller med om att jag kommer att lösa alla eventuella tidigare ej framställda krav, tvister eller kontroverser som uppstår ur eller i samband med min ansökan eller kandidatur för beviljande av en SUBWAY® franchisetagare från franchisegivaren (den "tvist"), i enlighet med de materiella lagarna i Netherlands3 och genom att endast bindande skiljedom. Jag håller med om att skiljeförfarandet kommer att administreras av Internationella centret för tvistlösning eller dess efterföljare ( "ICDR"). Jag förstår att om ICDR är inte längre i näringslivet kommer skiljedomsförfarandet administreras av den amerikanska Dispute Resolution Center eller dess efterföljare ( "ADRC"). Om både ICDR och ADRC är inte längre i näringslivet, då förstår jag att parterna gemensamt kommer överens om en alternativ administrativ skiljedomsorganet. Om parterna inte sinsemellan kan komma överens, då parterna enas om att ta ärendet till en behörig domstol för att välja byrå. Jag håller med om att skiljeförfarandet kommer att slutföras så snabbt som möjligt och en utmärkelse bör göras på grundval av de filer och poster om inte någon av parterna uttryckligen önskar en muntlig förhandling. Om någon av parterna begär en muntlig förhandling, då jag håller med om att New York, New York, ska USA4 vara platsen för alla skilje förhör. Språket i skiljeförfarandet kommer att vara engelska. För alla förfarandeaspekter av skilje inte särskilt riktar ovan, jag förstår att den administrativa skiljeorganet kommer att tillämpa FN: s kommission för internationell handelsrätt ( "Uncitral") skiljedomsregler i kraft när endera parten ger den andra skriftlig begäran om skiljedom. För alla förfarandeaspekter av skilje inte särskilt riktar sig ovanför eller i UNCITRAL-reglerna, jag förstår att den tillämpliga lagstiftningen i skilje webbplatsen kommer att gälla.

3 Om jag är bosatt i Brasilien, Colombia, Ecuador, Mexiko, Egypten, Indien, Filippinerna och Thailand, kommer lokala materiella lagar gäller. Om jag är bosatt i Sydafrika, de materiella lagarna i Connecticut, USA kommer gälla. Om jag är bosatt i Australien, kommer de materiella lagarna i Queensland tillämpas.

4 Om jag är bosatt i Argentina, Österrike, Belgien, Brasilien, Colombia, Ecuador, Egypten eller Thailand, kommer skilje att hållas i mitt land. Om jag är bosatt i Brasilien, kommer skilje administreras av förlikning, medling och skiljedoms avdelningen CIESP / FIESP. Om jag är bosatt i Tyskland, kommer skilje att hållas i Nederländerna som ska administreras av ICDR. I händelse av att ICDR är inte längre i näringslivet kommer skiljedomsförfarandet administreras av Nederländerna Skiljedomsinstitut eller dess efterföljare ( "NAI"). Om både ICDR och NAI är inte längre i näringslivet, då parterna skall gemensamt komma överens ett alternativ skilje byrå för att administrera skiljeförfarandet. Om jag är bosatt i Sydafrika, kommer skiljedomsförhandlingar i Connecticut, USA. Om jag är bosatt i Australien, jag är överens om att icke-bindande medling av tvisten innan ansökan om skiljeförfarande, som kommer att genomföras i Australien under överinseende av en förmedlingstjänst från min stat eller territorium som franchisegivaren och jag gemensamt komma överens om . Jag är också överens om att om tvisten inte kan lösas genom medling, kommer skilje administreras av Institutet för skiljemän och medlare Australien eller dess efterföljare ( "IAMA"). I händelse av att IAMA är inte längre i näringslivet kommer skiljedomsförfarandet administreras av Australian Centre for International Commercial Arbitration eller dess efterföljare ( "ACICA"). Om både IAMA och ACICA är inte längre i näringslivet, då parterna skall gemensamt komma överens ett alternativ skilje byrå för att administrera skiljeförfarandet.

Allt som jag har sagt i denna ansökan är korrekta och jag förstår att de uppgifter som lämnats av mig kommer att åberopas av franchisegivaren . I enlighet med antiterroristlagstiftning, jag förstår att jag inte kommer att godkännas för att köpa en franchise om jag någonsin har varit en misstänkt terrorist eller som direkt eller indirekt med terroristaktiviteter . Jag läser, förstår och är överens om att alla av ovanstående . Dessutom förstår jag att franchisegivaren kan kräva mig att genomgå ett standardiserat matematik och engelska examen. Jag förstår att jag kommer att krävas för att tillhandahålla bevis på belopp som anges som likvida medel ovan genom att tillhandahålla kopior av mina kontoutdrag för de senaste tre (3) månader som kontroll.

2016

 
    *  I have read the above disclaimer.  
     
     I consent to receive any documents for franchise disclosure purposes through electronic means (if available in my country).    
Signatures
 
     Type name to indicate consent. Signature required at time of sale.
   
 
  * Applicant's Typed Name
     Date: 10/17/2019
Spouse's Typed Name
Date: 10/17/2019
 


It is recommended that you print a copy of this application for your records before clicking the "Send" button.

 
Application ©2017 Subway IP Inc.
Inquiries regarding Franchising Opportunities should be directed to SUBWAY® Development Team
Please send technical questions or comments about this for to SUBWAY® Web Team
SUBWAY® is a registered trademark of Subway IP Inc.
©2017 Subway IP Inc.
Legal Information & Privacy Policy Legal Information & Privacy Policy